The dislike of econometricians for a priori  criticism of hypotheses is more personal. They just have  to believe that the hypotheses are testable, for if not, they have nothing to test. 
JOAN ROBINSON
Na łamach Industry and Innovation (IF 0.870) ukazał się artykuł Wojciecha Grabowskiego (współautorzy: K. Szczygielski, R. Woodward).
W dniach 23-24 września w Berlinie odbyła się konferencja "Innovations in Time Series Econometrics" poświęcona prof. Helmutowi Lütkepohlowi (https://www.uni-konstanz.de/timeseries-conference/index.html). Jednym z zaproszonych na konferencję gości była dr Anna Staszewska-Bystrova.

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Sewilli odbędzie się konferencja „The 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics” (http://www.cfenetwork.org/CFE2016/index.php). Dwa referaty przygotowane przez dr Annę Staszewską-Bystrovą oraz zespół: dr Piotr Kębłowski, dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior i prof. Aleksander Welfe zostały przyjęte do wygłoszenia na tej konferencji.

Władysław Welfe
Macroeconometric Models
Springer, Heidelberg, 2013, 978-3-642-34467-1
Piotr Karp, Piotr Kębłowski, Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
PWE, Warszawa, 2013, 978-83-208-2039-3
Robert Kelm
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 978-83-7525-821-9
Karolina Konopczak, Aleksander Welfe
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji
Ekonomista, nr 4, 2015, s. 463-489
Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Constructing narrowest pathwise bootstrap prediction bands using threshold accepting
International Journal of Forecasting, Vol. 29, 2013, pp. 221-233
Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe
A risk-driven approach to exchange-rate modelling
Economic Modelling, Vol. 29, 2012, pp. 1473-1482
Anna Staszewska-Bystrova
Bootstrap prediction bands for forecast paths from vector autoregressive models
Journal of Forecasting, Vol. 30, No. 8, pp. 679-752
Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
Global stability of dynamic models
Economic Modelling, Vol. 28, 2010, pp.782-784
Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Price-wage nexus and the role of a tax system
Economic Change and Restructuring, Vol. 45, No. 1-2 , 2012, pp.121-133