PROGRAM ZEBRAŃ

 ZESPOŁU MODELOWANIA

EKONOMETRYCZNEGO

Piątki, godzina 11.30, sala E220

 

 

  9.03.2018 Ryzyko operacyjne w podmiotach finansujących działalność gospodarczą (M. Popović)

 

16.03.2018 Modelowanie cen input-output dla gospodarki światowej (A. Gorzałczyński)

 

  6.04.2018 Migracje seniorów z wielkich miast w ich cyklu życia. Wyniki empiryczne (D. Kałuża-Kopias)

 

13.04.2018 Wykorzystanie charakterystyk kontekstowych w modelach opartych na danych jakościowych (W. Grabowski)

 

27.04.2018 Podejście empiryczne w modelach input-output (J. Boratyński)

 

11.05.2018 Determinanty zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi (Sz. Wójcik)

 

18.05.2018 Modelowanie handlu zagranicznego (R. Kelm)

 

25.05.2018 Współpraca przedsiębiorstw z otoczeniem gospodarczym a ich skłonność do wprowadzania nowych technologii (I. Świeczewska)