ARTYKUŁY W CZASOPISAMCH POSIADAJĄCYCH “IMPACT FACTOR”

 

1)      „Global stability of dynamic models” (współautor: Aleksander Welfe), Economic Modelling, s. 782-784, Vol. 28, 2011, 5-Year Impact Factor (2012): 0.699, link: 


2)      "Are Unit Export Values Correct Measures of the Exports' Quality?" (współautor: Krzysztof Szczygielski), Economic Modelling, s. 1189-1196, Vol. 29, 2012, 5-Year Impact Factor (2012): 0.699, link 


3)      “Innovation strategies and productivity in the Polish services sector”(z Krzysztofem Szczygielskim), Post-Communist Economies, s. 17-38, Vol. 26, Issue 4, March 2014, 5-Year Impact Factor (2013): 0.527link


4)      “Comovements of stock markets in the CEE-3 countries during the global financial crisis” (współautorzy: Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak), Eastern European Economics, Vol. 52, September-October 2014, 5-Year Impact Factor (2013): 0.380, link


5) “Innnovation and the growth of service companies: the variety of firm activities and industry effects” (współautorzy: Krzysztof Szczygielski, Richard Woodward), Industry and Innovation, Vol. 0, s. 1-14, 2016, 5-Year Impact Factor (2015): 1.677, link


6) “An exchange rate model with market pressures and contagion effect” (współautor: Aleksander Welfe), Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 52, no. 12, forthcoming, Impact Factor (2015): 0.768,


7) “Sovereign Bond Spreads in the EMU Peripheral Countries. The Role of the OMT” (współautor: Ewa Stawasz), Prague Economic Papers, 2017, forthcoming, Impact Factor (2015): 0.825,


"  "Does government support for private innovation matter? Firm level evidence from two catching-up countries" (współautorzy: Krzysztof Szczygielski, Mehmet Teoman Pamkucu, Vedat Sinan Tandogan), ResearchPolicy, 2017, Vol. 46, Issue 1, Impact Factor (2015): 3.47, link


8) “The role of business consulting in creating knowledge and formulating a strategy of development in polish micro-enterprises.” (współautor: Edward Stawasz), Journal for East European Management Studies, Vol. 22, Issue 4 (2017), accepted for publication, 5-Year Impact Factor (2015): 0.420

 

 

 

 

ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

 

1)     "Restriction testing in binary choice model with I(1) regressors", Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, s. 301-309, Vol. 1, Issue 4, 2009,


2)      “Cointegration Approach to the Estimation of Exchange Market Pressure in Slovakia” (współautor: Bogna Gawrońska-Nowak), Journal of Business and Economics, s. 12-23, Vol. 2, 2011,


3) “Tax competition strategies in corporate income tax-the case of EU countries” (współautorzy: Beata Guziejewska, Szymon Bryndziak), Business and Economic Horizons, s. 253-271, Vol. 10, Issue 4.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY B MNiSW

 

1)      „Skointegrowanie ograniczonych zmiennych losowych”- Przegląd Statystyczny,s. 96-105, Vol. 52, No. 4, 2005,


2)      "Testowanie stacjonarności w autoregresyjnym modelu Poissona", Studia Prawno-Ekonomiczne, s.141-150, Vol. 76, 2007,


3)      „Nowa metoda identyfikacji epizodów kryzysowych na rynku walutowym w oparciu o wskaźnik presji rynkowej (EMP)”, Studia Prawno-Ekonomiczne, s.241-259, Vol. 80, 2009,


4)      „Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu” (współautorzy: Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak), Bank i Kredyt, s. 403-434, Vol. 44, No.4, 2013,


5)      „Programy skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro” (współautor: Ewa Stawasz), Ekonomia Międzynarodowa, Vol. 4, 2013.


6) „Wpływ porozumień handlowych na synchronizację gospodarki meksykańskiej z gospodarką światową” (współautorzy: Ewa Stawasz, Justyna Wieloch), Ekonomia Międzynarodowa, s. 205-2015, Vol. 12, 2015.


7) „Determinanty rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych krajów strefy euro w warunkach stabilności i kryzysu” (współautor: Ewa Stawasz), Bank i Kredyt, s. 119-136, vol. 47, No. 2, 2016.


8) „Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack” (współautor: Bogna Gawrońska-Nowak), Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, s. 287-306, vol. 11, No. 2, 2016.


9) „ Daily changes of the sovereign bond yields of southern euro area countries during the recent crisis” (współautor: Ewa Stawasz), Research Papers of the Wrocław University of Economics, s. 83-92, vol. 428, 2016.


10) „Optimizing the level of bank credit to promote economic growth. Implications for Poland” (współautor: Iwona Maciejczyk-Bujnowicz), Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 99-111, vol. 269, 2016.


11) „Verification of the hypothesis Too much finance in the polish economy” (współautor: Iwona Maciejczyk-Bujnowicz), Central European Review of Economics and Finance, s. 41-52, vol. 12, no. 2, 2016.

 

KSIĄŻKI I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

 

1)      "Ekonometria. Zbiór zadań" (z Aleksandrem Welfe), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,

2)      Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne" (z Wojciechem Bieńkowskim, Bogną Gawrońską-Nowak), Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 258, Warszawa 2011,

3)      "Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych" (z Bogną Gawrońską-Nowak, Katarzyną Rzentarzewską), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011,

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

 

1)      „Skointegrowanie cenzurowanych procesów stochastycznych”- w „Metody Ilościowe w naukach ekonomicznych” s.13-24, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006,

2)      "Wpływ niestacjonarności regresorów na estymatory parametrów modeli zmiennych jakościowych"- w „Metody Ilościowe w naukach ekonomicznych” s.32-54, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007,

3)      "Asymptotics for Integrated Time Series in Binary Choice Models" w: „Metody Ilościowe w naukach ekonomicznych", Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008,

4)      “Presja kryzysowa na polskim rynku walutowym w latach 1998-2008” (z Bogną Gawrońską-Nowak), w: „Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski”, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2009,

5)      "Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?"(z Karolem Korczakiem), w: "Technologie informatyczne w administracji publicznej i słuzbie zdrowia", Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010,

6)      "Niedoskonałości rynku dynamicznych serwisów internetowych" ( z Karolem Korczakiem), w : "Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

1)      „Stationarity Testing and Error Correction Models for Censored Time Series”- in Proceedings of the 32-nd International Conference Macromodels, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2006,

2)      „Integrated Time Series in Binary Choice Models”- in Proceedings of the 33-rd International Conference Macromodels, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2007,

3)      "Qual-VECM Approach to Modeling Cointegrated Systems with I(1) Binary Variables", Proceedings of the 35-th International Conference Macromodels, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2009,

 

WORKING PAPERS

1) "Are Unit Export Values Correct Measures of the Exports' Quality?"  CASE Network Studies & Analyses, No 393/2009 (współautorzy: Krzystof Szczygielski)   

2) "Innovation and the Growth of Service Firms: The Polish Case"  CASE Network Studies & Analyses, No 453/2013 (współautorzy: Krzystof Szczygielski, Richard Woodward)  

3) "External vs Internal Determinants of Firm Technology Strategy: Evidence from the Polish Services Sector"  CASE Network Studies & Analyses, No 454/2013 (współautorzy: Krzystof Szczygielski, Richard Woodward) 

4) "Does Government Support for Private Innovation Matter? Firm-Level Evidence from Turkey and Poland", CASE Network Studies & Analyses, No 458/2013 (współautorzy: Teoman Pamucku, Krzystof Szczygielski, Sinan Tandogan