dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

e-mail: emfkal@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 51 86