• background image
  We are now luckily beyond the stage where the arts of mathematics and mathematical statistics had to fight for recognition as useful tools in economic research.
  Trygve Haavelmo
 • background image
  I would like to insist that macroeconomic data are surprisingly informative, but only if you let them tell the story they want to tell.
  Katarina Juselius
 • background image
  In any econometric forecasting group with a strong methodological framework, personalities are likely to affect the forecast less than in a puerly judgmental environment.
  Lawrence R. Klein

Polecane publikacje

Ekonometria
Ekonometria
Aleksander Welfe
PWE, Warszawa, 2018, ISBN: 978‑83‑208‑2316‑5
Ekonometria. Zbiór zadań
Ekonometria. Zbiór zadań
Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010, ISBN: 978‑83‑208‑1831‑4
Macroeconometric Models
Macroeconometric Models
Władysław Welfe
Springer, Heidelberg, 2013, ISBN: 978‑3‑642‑34467‑1
Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej
Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej
Władysław Welfe
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, ISBN: 978‑83‑7525‑476‑1
New Directions in Macromodelling
New Directions in Macromodelling
Aleksander Welfe (ed.)
ELSEVIER, Amsterdam, 2004, ISBN: 0‑444‑51633‑6
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Robert Kelm
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, ISBN: 978‑83‑7525‑821‑9
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Piotr Karp, Piotr Kębłowski, Michał Majsterek, Aleksander Welfe
PWE, Warszawa, 2013, ISBN: 978‑83‑208‑2039‑3
Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii
Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii
Michał Majsterek
WUŁ, Łódź, 2008, ISBN: 978‑83‑7525‑178‑4
Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
Wojciech Grabowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2021, ISBN: 978‑83‑8220‑395‑0