Światowy Kongres Towarzystwa Ekonometrycznego

Econometric Society powstało w 1930 roku z inicjatywy m.in. Irvinga Fishera (pierwszego Prezydenta Econometric Society) i Ragnara Frischa, który w roku 1969 wraz z Janem Tinbergenem otrzymał Nagrodę im. Alfreda Nobla, po raz pierwszy przyznaną w dziedzinie ekonomii. Późniejszymi Prezydentami Towarzystwa byli m.in.: K. Arrow, G. Debreu, T. Haavelmo, L. R. Klein, T. Koopmans, W. Leontief, R. E. Lucas, Jr., F. Modigliani, P. A. Samuelson, R. Solow, J. Tinbergen i J. Tobin.

Członkowie Rzeczywiści (Fellows) Econometric Society byli początkowo nominowani i wybierani przez Radę Towarzystwa. Od roku 1960 są wybierani przez dotychczasowych Członków, którch jest około 550.
Komitet Nominacyjny formułuje listę co najwyzej 50 kandydatów na Członków Towarzystwa, których zglaszają dotychczasowi Członkowie. Kandydat musi legitymować się oryginalnym dorobkiem naukowym w zakresie teorii ekonomii, statystyki, matematyki lub rachunkowości. Wybór na Fellow następuje, jeśli kandydat otrzyma przynajmniej 30% sposród wszystkich oddanych głosów. Rocznie wybieranych jest ok. 15 nowych Członków.

Spośród polskich uczonych Econometric Society Fellows byli:
Michał Kalecki (wybrany w 1944)
Oskar Lange (wybrany w 1938)
Krzysztof Porwit (wybrany w 1973 roku)
Wiesław Sadowski (wybrany w 1970 roku)
Witold Trzeciakowski (wybrany w 1978)

Począwszy od 1965 roku, co pięć lat są organizowane Światowe Kongresy Econometric Society (Rome, 1965; Cambridge UK, 1970; Toronto, 1975; Aix-en-Provence, 1980; Cambridge USA, 1985; Barcelona, 1990; Tokyo, 1995; Seattle, 2000; London, 2005). Najblizszy World Congress of the Econometric Society będzie mieć miejsce w Shanghai Jiao Tong University (Szanghaj), w 2010 roku. W latach pomiędzy Kongresami Światowymi odbywają się kongresy regionalne, z których Econometric Society European Meeting (ESEM) jest najwazniejszy.
Od  1986 roku European Economic Association (EEA) rozpoczęło organizację dorocznych konferencji, które początkowo odbywały się w dniach poprzedzających ESEM. Po upływie dekady zorganizowano pierwszy, łączny kongres ESEM-EEA, będący od tego czasu najbardziej prestizowym spotkaniem środowiska ekonometryków i ekonomistów, w którym biorą udział uczeni z całego świata. Komitet Organizacyjny kwalifikuje referaty na podstawie recenzji. Jak wynika z otrzymanego listu, w tym roku zaakceptowano tylko ok. 50% nadesłanych referatów.
 
 
Niestety, udział w kongresach ESEM-EEA polskich ekonometryków i ekonomistów jest nader skromny.
 
Na ESEM-EEA w roku 2009 w Barcelonie polskie środowisko naukowe reprezentowali:
Michał Rubaszek (Warsaw School of Economics, National Bank of Poland), Paweł Skrzypczyński (National Bank of Poland), On the forecasting performance of a small-scale DSG model, ESEM
Jakub Growiec (Warsaw School of Economics), Knife-edge conditions in the modeling of long-run growth regularities,  EEA
 
Na ESEM-EEA w roku 2008 w Mediolanie polskie środowisko naukowe reprezentowali:
Michał Brzoza-Brzezina (National Bank of Poland), Mr. Wicksell and th Global Economy: What Drives Real Interest Rates? (co-author: Jesus Crespo Cuaresma, University of Innsbruck),  ESEM
Jakub Growiec (Warsaw School of Economics), Intergenerational Interactios in Human Capital Accumulation,  EEA
Piotr Kębłowski (University of Lodz), Michał Majsterek (University of Lodz), Aleksander Welfe (University of Lodz),  Price-Wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis, ESEM
 
Na ESEM-EEA w roku 2007 w Budapeszcie polskie środowisko naukowe reprezentowali:
Wojciech Grabowski (University of Lodz), Integrated Time Series in Binary Choice Models, ESEM
Oskar Kowalewski  (Warsaw School or Economics), Influence of Founding-Family Ownership and Managerial Regime on Firm Performance: Evidence from Companies on WSE, EEA
 
Na ESEM-EEA w roku 2006 w Wiedniu polskie środowisko naukowe reprezentowali:
Piotr Kębłowski (University of Lodz), Small Sample Power of Bartlett Corrected Likelihood Ratio Test of Cointegration Rank, ESEM
Anna Staszewska (University of Lodz), Representing Uncertainty about Response Paths: The Use of Heuristic Optimisation Methods, ESEM
Adam Szulc (Warsaw School of Economics), Matching Estimator of Household Equivalence Scales, 
Aleksander Welfe (University of Lodz), Piotr Kębłowski (University of Lodz), The Equilibrium Exchange Rate: VEqCM Approach, ESEM


 
 
Na światowych kongresach Econometric Society prezentowanych jest kilkaset referatów na symultanicznych sesjach, ktorych jest niekiedy kilkanaście. Tradycją są sesje plenarne poświęcone zwykle najnowszym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się kierunkom badawczym.

 
 
Econometric Society 5th World Congress odbył się w 1985 roku w Bostonie.

Polskie środowisko naukowe reprezentowali:

Krzysztof Cichocki (Polish Academy of Sciences), Application of an Optimal Control Model to Investigations of Economic Policy in Poland
Jan B. Gajda (University of Lodz), East European Economies: Models and Forecasts Based on IES System oraz Prediction vs. Parameter Orientation of Interdependent Systems Estimators
Izabella Kudrycka (Research Centre for Statistics and Economics, Warsaw), Short-Term Forecasting Model of Polish Economy
Aleksander Welfe (University of Lodz), Modelling Consumers’ Behaviour Under Inflation and Disequilibrium: The WA-2 Model
Władysław Welfe (University of Lodz), Econometric Models of Unbalanced Growth: The Polish Experience


 
Econometric Society 6th World Congress odbył się w 1990 roku w Barcelonie.

Polskie środowisko naukowe reprezentowali:

K. Cichocki, J. Stefański (Polish Academy of Sciences, Warszawa), Strategic Bargaining in a Dynamic System
Andrzej Malawski (Economic Academy, Cracow), Some Properties of Semi-Dynamical Exchange System
Jerzy Romański (University of Torun), Władysław Welfe (University of Lodz), Macroeconomic Disequilibrium Model for Poland
Stanisław Maciej Kot (Cracow Academy of Economics), Forecasting the Distribution of Income
Adam Szulc (Research Center for Statistical and Economic Analysis, Warszawa), Some Inconsistencies in the Exact Index Numbers Theory
Aleksander Welfe (University of Lodz), The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland
Władysław Welfe (University of Lodz), The Supply Multiplier. Empirical Evidence for Poland 
Econometric Society 7th World Congress odbył się w 1995 roku w Tokyo.

Polskie środowisko naukowe reprezentowali:

Adam Szulc (Warsaw School of Economics), Towards a Balanced Consumer Market: An Equivalence Scale Exercise for Poland
Aleksander Welfe (University of Lodz), The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland
Władysław Welfe, Grażyna Juszczak-Szumacher, Nina Łapińska-Sobczak, Robert Kelm (University of Lodz), Ex-Post Simulation Analysis of the Economic Patterns of the Polish Economy in Transition Based on the New Quarterly Model of the Polish Economy
Peter A. Zadrozny (Uniwersytet Warszawski), A State-Space Method for Solving Linear Rational-Expectations Models: With an Application to a Keynesian-Style Model

 

 

Na Econometric Society 8th World Congress polskie środowisko naukowe było nieobecne. 


Na Econometric Society 9th World Congress polskie środowisko naukowe było nieobecne.   Pracownicy Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych wielokrotnie w przeszłości uczestniczyli w  kongresach Econometric Society i European Economic Association [w porządku chronologicznym]:
 • Władysław Welfe, A Medium-Term Econometric Model of the Polish Economy, ESEM, Oslo 1973
 • Władysław Welfe, Forecasting Industrial Models in Centrally Planned Economies - Exemplified by a Model of the Polish Apparel Industry, ESEM, Grenoble 1974
 • Władysław Welfe, Forecasting Models of the Polish Economy; Their Structure and Use in Planning and Economic Policy Simulations, World Congress, Toronto 1975
 • Adam Czyzewski, Wiesław Dębski, Władysław Welfe, Dynamic Simulations based on Revised W-1 Model and Model W-3 of the Polish Economy, ESEM, Helsinki 1976
 • Zbigniew Czerwiński, Władysław Welfe, Macroeconometric Modeling Based on Econometric and Simulation Models for the Polish Economy, World Congress, Aix-en-Provence 1980
 • Aleksander Welfe, An Aggregate Econometric Model of Consumer Goods Markets in Disequilibrium WA-1, ESEM, Pisa 1983
 • Władysław Welfe, Model W-5 of the Polish Economy: General Assumptions and First empirical results, ESEM, Pisa 1983
 • Aleksander Welfe, Modelling Consumers’ Behaviour Under Inflation and Disequilibrium: The WA-2 Model, World Congress, Boston 1985
 • Władysław Welfe, Econometric Models of Unbalanced Growth: The Polish Experience, World Congress, Boston 1985
 • Aleksander Welfe, Savings and Consumption in a State of Disequilibrium: Estimates for Poland, ESEM, Bologna 1988
 • Aleksander Welfe, The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland, EEA, Augsburg 1989
 • Władysław Welfe, The Supply Multiplier. Does it Matter? The Polish Example, EEA, Augsburg 1989
 • Aleksander Welfe, The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland, World Congress, Barcelona 1990
 • Władysław Welfe, The Supply Multiplier. Empirical Evidence for Poland, World Congress, Barcelona 1990
 • Waldemar Florczak, Maria-Magdalena Kazmierska-Zatoń, Robert Kelm, Władysław Welfe, Transformation and Economic Policy Alternatives. Scenarios of Poland's Economic Developement th the Year 2000, EEA, Maastricht 1994
 • Grazyna Juszczak-Szumacher, Maria-Magdalena Kazmierska-Zatoń, Nina Łapińska-Sobczak, Aleksander Welfe, Władysław Welfe, Modelling Short-Term Adjustments in Economies in Transition. The Quarterly Macro Econometric Model for Poland, ESEM, Uppsala 1993
 • Grazyna Juszczak-Szumacher, Nina Łapińska-Sobczak, Robert Kelm, Aleksander Welfe, Władysław Welfe, Empirycal Approach to the Study of the Economic Mechanisms of the Transition Period, EEA, Maastricht 1994
 • Aleksander Welfe, The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, World Congress, Tokyo 1995
 • Władysław Welfe, Grażyna Juszczak-Szumacher, Nina Łapińska-Sobczak, Robert Kelm, Ex-Post Simulation Analysis of the Economic Patterns of the Polish Economy in Transition Based on the New Quarterly Model of the Polish Economy, World Congress, Tokyo 1995
 • Aleksander Welfe, Robert Kelm, Michał Majsterek, Inflation in the Transition Economy of Poland: An Application of SVEqCM, ESEM, Venice 2002
 • Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe, The ADF-KPSS Test of  the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive RootEEA, Amsterdam 2005
 • Piotr Kębłowski, Small Sample Power of Bartlett Corrected Likelihood Ratio Test of Cointegration Rank, ESEM, Vienna 2006
 • Anna Staszewska, Representing Uncertainty about Response Paths: The Use of Heuristic Optimisation Methods, ESEM, Vienna 2006
 • Aleksander Welfe, Piotr Kębłowski, The Equilibrium Exchange Rate: VEqCM Approach, ESEM, Vienna 2006
 • Wojciech Grabowski, Integrated Time Series in Binary Choice Models, ESEM, Budapest 2007
 • Piotr Kębłowski, Michał Majsterek, Aleksander Welfe,  Price-Wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis, ESEM, Milan 2008