Econometrics recognizes that social behavior is exceedingly complex and that a limited number of variables related together in fairly simple and elegant equations cannot explain the whole of such behavior.

LAWRENCE R. KLEIN
Dr Anna Staszewska-Bystrova została jednym z koordynatorów grantu w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Drugim z uczestników jest dr Wojciech Grabowski. Więcej informacji na stronie: http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/zbadamy-innowacje-w-europejskich-przedsiebiorstwach.
Na łamach Economics of Transition (IF 0,479) ukazał się artykuł Wojciecha Grabowskiego (współautor: Łukasz Arendt) pt. "Innovations, ICT and ICT-driven labor productivity in Poland. A firm level approach" (Vol. 25, No. 4, 2017, s. 723-758).
Na łamach Gospodarki Narodowej (nr 4, 2017, s. 5-38) ukazał się artykuł Aleksandra Welfe i Piotra Karpa pt. "Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1".
Władysław Welfe
Macroeconometric Models
Springer, Heidelberg, 2013, 978-3-642-34467-1
Piotr Karp, Piotr Kębłowski, Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
PWE, Warszawa, 2013, 978-83-208-2039-3
Robert Kelm
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 978-83-7525-821-9
Karolina Konopczak, Aleksander Welfe
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji
Ekonomista, nr 4, 2015, s. 463-489
Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Constructing narrowest pathwise bootstrap prediction bands using threshold accepting
International Journal of Forecasting, Vol. 29, 2013, pp. 221-233
Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe
A risk-driven approach to exchange-rate modelling
Economic Modelling, Vol. 29, 2012, pp. 1473-1482
Anna Staszewska-Bystrova
Bootstrap prediction bands for forecast paths from vector autoregressive models
Journal of Forecasting, Vol. 30, No. 8, pp. 679-752
Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
Global stability of dynamic models
Economic Modelling, Vol. 28, 2010, pp.782-784